AST 77 ARCHITECTEN

Ondernemers in Tienen AST 77 architecten- en ingenieursbureau bvba. is een creatieve groepering van architecten en ingenieurs dat in 2007 opgericht is door arch. ing. Peter Van Impe. Het team,…
WE ARE TIENEN I AST 77

Ondernemers in Tienen

AST 77 architecten- en ingenieursbureau bvba. is een creatieve groepering van architecten en ingenieurs dat in 2007 opgericht is door arch. ing. Peter Van Impe. Het team, bestaande uit 6 medewerkers, bouwt aan een reputatie van een onderzoekend creatief bureau, dat voor actuele en specifieke opgaven, hedendaagse en innovatieve gebouwen ontwikkelt. In schaal en aard variërend van nieuwbouw tot verbouwingen, van privéwoningen tot openbare gebouwen en van interieur details tot stedenbouwkundige concepten.

De ontwikkelde architectuur typeert zich door de 3 kerntaken van het kantoor Architectuur, Stabiliteit en Technieken.AST 77 tracht met zijn architectuur een flexibel maatpak te maken voor de gebruikers van de door hen ontworpen gebouwen. Dit wil zeggen dat we noch confectie noch trouwpakken wensen te maken. Deze zijn te beperkt in hun tijd en gebruik. Het flexibel maatpak moet een antwoord geven op de ruimtelijke kwaliteit van zowel de bebouwde als de niet bebouwde omgeving.

Duurzaamheid is hierbij geen kwestie van materiaal- of systeemkeuze alleen. Duurzaamheid voor gebouwen met een levensduur van meerdere generaties, is in de eerste plaats zorgen voor flexibiliteit en inpassing in de ontwikkeling van de omgeving als geheel. Het is helaas onvermijdelijk dat bouwen het milieu belast. Maar hoe kan een ontwerp ervoor zorgen deze negatieve consequenties tot een minimum beperkt worden en de positieve beleving verder geoptimaliseerd wordt?Wellicht is integrale kwaliteit dan ook een nauwkeurigere term dan duurzaam bouwen. Integratie duidt namelijk op een dynamische combinatie van de verschillende aspecten die betrekking hebben op het algehele ontwerp- en bouwproces.

Het wijst op een optimaal samenspel van; de situatie, de beheersing van het klimaat door gebouw en installatie en de daarvoor benodigde inzet van grondstoffen in de vorm van materialen en energie. En de visie op de factor tijd/economie, de waarde en duurzaamheid van de ingezette middelen op de korte- en lange termijn.

Contactgegevens

Goossensvest 45 – 3300 Tienen
+ 32 (0) 16 / 81 10 77
info@ast77.be

Links naar externe pagina’s

Website

Facebook

WE ARE TIENEN